Referat fra medlemsmøde i Bouviergruppen d. 17. marts 2012 i Strib

De fremmødte medlemmer var:

Jeannette Sjöberg

Morten Hjernøe

Pernille Thomsen

Steen Andersen

Joan Andersen

Ella Juncker

Vibeke Rune

Ditte Ruud

1) Velkommen og indkaldelse til mødet

Jeannette Sjöberg bød velkommen til det årlige medlemsmøde i Bouviergruppen og

beklagede samtidig at der ikke var indkaldt til mødet gennem hundeposten. Dette var der

ingen indvendinger imod.

Der er i gruppen stor forvirring om hvem der er medlem/ har betalt kontingent. Dette skyldes en del forvirring omkring indmeldelse i KHKG’s bestyrelse. Det blev derfor besluttet at der fremover skal sendes en kvittering for betaling/indmeldelse til racerepræsentanten, så vi i gruppen selv kan styre hvem der er medlem og dermed også stemmeberettiget.

Der blev vendt hvor mange Bouvier der er registeret i DK, Ditte mente det var ca. 200 stk.

2) Regnskab for Bouvierfonden

Regnskabet blev uddelt ved mødet.

Regnskabet blev godkendt.

I regnskabet fremgår det, at der er købet blomster til KHKG’s formand. Blomsterne var til

begravelse af hendes datter.

Det blev bemærket at der ikke må fremgå private gaver i et regnskab.

Morten Hjernøe spurgte hvordan man kunne yde et bidrag til klubben. Hvis man har

interesse i dette kan man kontakte Ann-Jeanett Olsen. Da det er hende som er kasser for

fonden.

Det blev besluttet at der skal lægges en beskrivelse af fonden ud på hjemmesiden, hvor

det fremgår hvordan man kan yde et bidrag til gruppen.

Regnskabet for Bouvier VM har kørt selvstændigt. Og har dermed ikke haft nogen

betydning for Bouviergruppens regnskab. Det blev godkendt at det evt. overskud blev

brugt til en evalueringsmiddag for arrangørerne.

3) Drøftelse af avlsrestriktioner

I forbindelse med at DKK har valgt at ændre nuværende avlsrestriktioner til

avlsanbefalinger er det blevet udlagt til specialklubberne at komme med argumentation for,

hvorfor de enkelte racer ønsker at beholde de nuværende restriktioner.

Gruppen vil som udgangspunkt arbejde for at beholde samtlige restriktioner som krav,

hvilket der skal arbejdes for. Der skal indhentes oplysninger om krav og statistik i vores

nabolande, der kan bruges som dokumentation for, hvorfor vi ønsker at bibeholde alle

vores restriktioner.

Bouviergruppen vil samtidig forsøge at få mentaltest indført som en anbefaling.

Hvis vi risikere at miste samtlige af racens restriktioner, vil vi i Bouviergruppen forsat have

dem som krav for optagelse på gruppens hvalpeside.

Frist for aflevering af dokumentation til Jeannette Sjöberg er d. 1. maj 2012 for at hun kan

have det med til mødet i KHKG hvor avlsrestriktionerne skal diskuteres.

4) Bouvier IPO VM 2011 - Borsholm

Det var et super arrangement der forløb godt. Dog var der lidt skuffelse over

bouviergruppens manglende deltagelse på flere fronter.

5) Bouvier IPO VM 2012 - Tyskland

Der stiller ingen danske bouvier til start.

Steen og Joan tager derned som tilskuere

Der mangler lande til afholdelse i 2016. Dette kunne måske være i DK, hvis der kommer

mere opbakning til gruppens øvrige arrangementer.

6) Ønskede dommeremner til KHKG udstilinger

Der er fra KHKG’s bestyrelse blevet forespurgt om man havde nogle gode dommeremner

til klubbens udstillinger.

Hvis dette er tilfældet skal disse emner være Jeanette Sjøberg i hænde senest 1. februar

2013.

7) Samarbejdet i Bouviergruppen

Der er bred enighed/ønske om at samabejdet i Bouviergruppen skal være bedre.

Der skal uddelegeres opgaver, hvis racerappen ikke har mulighed for selv at løse

opgaverne.

Vi skal løfte i samlet flok.

Pernille har fremover styringen i forbindelse med udstillingerne - kåring af årets hunde på

dinnerudstillingen.

Vi skal generelt være bedre til at komme med indlæg til hundeposten.

8) Forslag til aktiviteter i gruppen

- Deltagelse i hundens dag i tivoli. Fællesudflugt for alle interesserede. Bouvierfonden

dækker indgangen for dem der ønsker at deltage.

- Træningsweekend - Måske i september 2012

- Mentaltest i Jylland - Sikkert i september/oktober 2012

- Trimmekursus - Undervisere kunne evt. være Silvia fra Tyskland eller måske Erik Laub.

- Dommerseminar

- Årlige gåture

9) EVT.

- Bibeholdelse af nye medlemmer - Hvad kan vi gøre ? Der kan evt. laves en ny

hjemmeside som er mere læsevenlig og spændende. Der kan også arrangeres

arrangementer som ikke omhandler brugsarbejde eller udstilling, så vi også fanger de

medlemmer som hverken træner eller går på udstilling. Dette kunne evt. være de årlige

gåture forskellige steder i landet - Som i gamle dage.

- Alle medlemmer kan/skal melde ind hvis de har forslag til arrangementer i gruppen

- Ny hjemmeside - Steen har fået lov til at udfolde sine kreative evner med dette.

Referent: Pernille Thomsen