Referat fra medlemsmødet den 11. marts 2007

 

Tilbage...

I forbindelse med KHKG’s forårsudstilling i Rishøjhallen i Køge, blev vores medlemsmøde afholdt. 11 medlemmer dukkede op.

 

Følgende blev gennemgået:

 

Regnskab for Bouvier-Fonden

Regnskabet blev gennemgået. Vi har ikke mange penge. Hvis vi skal overleve som gruppe, bliver vi nødt til at sætte gang i nogle aktiviteter som ken tjene lidt penge ind til gruppen.

 

Hvordan sikrer vi Bouviergruppens eksistens?

Pr. 1. januar 2007 var vi 28 ”bouvier-betalende” medlemmer af KHKG.

Det er ikke mange. En af grundene kan være, at Bouvier Nyt ikke er udkommet det meste af 2006. Derfor har folk meldt sig ud af KHKG. Men det udelukker jo ikke aktiviteter rundt omkring i landet! Aktiviteter som samler Bouvier-ejere og deres hunde. På sigt kan det måske foranledige, at nogle melder sig ind i KHKG!

Nogle af de andre punkter behandler emner som kan forbedre Bouvier-gruppens trange kår.

 

Information om ændringer i avlsrestriktioner

Der blev informeret om de nye ændringer. Generelt var der tilfredshed. Men vi fik ikke  HD-kravene strammet op, hvilket der var lidt ærgrelse over.

Vi havde også sendt forslag til opstramning af etiske regler. Vi venter på svar.

 

Bouviernyt

Som nævnt ovenfor, er Bouvier Nyt ikke udkommet i et stykke tid. Grunden er manglende indslag fra medlemmerne. For at ikke helt at forsvinde, har nogle få indsendt materiale til Hundeposten. Her kan vi sende alt hvad vi har, vi er ikke bundet til et minimum antal artikler. 

Alle er velkomne til at sende historier til: AJOS@mail.tele.dk eller ppallesen@pallesens.dk

 

Sportshundeudvalg

Intet nyt fra Sportshundeudvalget.

 

Regler for pokaler

Der var fire bekymringer:

1.    Når udenlandske udstillere vinder årets pokaler

2.    Erstatningspokaler

3.    Rosetter

4.    Vi mangler en sponsor til hvalpe- og ungehundepokalerne

Ad 1) Vi blev enige om at ændre reglerne for pokaler. Det vil sige, at hvis årets pokaler går til en udenlandsk udstiller, bliver den ikke uddelt.

Ad 2) For at spare lidt på udgifterne, besluttedes det, at det ikke uddeles erstatningspokaler mere. Man får et diplom i stedet. Dette diplom udleveres samtidig med vandrepokalen.

Ad 3) Det blev besluttet, at droppe alle Cert-rosetterne. Det vil sige, at kun Champion rosetter uddeles. Der uddeles dog Cert rosetter, så længe lager haves!

Ad 4) Er der nogen som kunne tænke sig at sponsorere en eller flere af disse? Så kontakt Ann-Jeanet: ajos@mail.tele.dk eller ring:40510572.

 

Aktiviteter

Vi mangler aktiviteter i gruppen! Hvad som helst! Bare vi har det sjovt, lærer noget, og tjener lidt penge ind til gruppen! Ellers har vi ingen penge til pokaler og rosetter!

På nuværende tidspunkt er der Bouvier-træning i Nivå, hver sidste søndag i måneden. Se hjemmesiden.

Der har været arrangeret et par gå-ture. Dem må der gerne komme nogle flere af.

Der blev foreslået, at vi skal deltage i Bakkeskuet og afslutter med en picnic. Det vil vi arbejde på.

Trimmedag er der også behov for, men det bliver svært at få nogen til at undervise. Alle forslag er velkomne.

Hyrdning. Der kommer snart et forslag til en hyrdedag.

Har du et forslag til aktiviteter skal du foreløbig sende det til:  AJOS@mail.tele.dk eller ppallesen@pallesens.dk Vi vil prøve at montere en ”ideknap” på hjemmesiden. Hold dig orienteret!

 

Ny Racerepræsentant

Pia Pallesen går af, efter 3 år på posten som racerepræsentant. Ann-Jeanet Olsen har tilbudt at tage over. Ann-Jeanet er instillet som ny racerepræsentant med virkning fra næste generalforsamling i KHKG den 18. april. Held og lykke med det Ann-Jeanet!

 

Eventuelt
Ingen punkter.

Tilbage...