Medlemsmøde den 20. november.

Tilbage...

 

Bouviergruppen havde medlemsmøde. Det var nogle år siden det sidste medlemsmøde afholdtes, så der var mange punkter på dagsordenen.

 

Nogle af os nåede at gå en lille tur på stranden, inden resten af deltagerne dukkede op. Herefter fik vi en portion dejlig Chili con Carne som Ann-Jeanet havde kokkereret! 

 

Selve mødet forløb godt. Referatet kommer her:

 

Racerepræsentanten bød velkommen. Børge Puggaard Thomsen blev valgt til ordstyrer og mødet kunne begynde.

 

Økonomi

Regnskabet blev præsenteret og godkendt

 

Sportshundeudvalg

I forbindelse med dobbeltudstillingen i Køge, stillede 22 hunde og førerer op til LP-prøver. Det gik rigtig godt. Dog var det tankevækkende, at nogle Bouvierdeltagere blev anmodet om at trække sig, fordi der var for mange deltagere på grund af tilmeldinger fra deltagere med hunde udenfor KHKG.

Man skulle jo mene, at KHKG-hundene havde fortrinsret!

Der vil blive arrangeret flere LP-prøver i forbindelse med udstillinger i 2006.

Der blev informeret om, at resultater til beregning af årets sportshund, skal sendes til Jeannette Sjöberg, senest 31/10.

 

UHM

Ønskeprofilen for Bouvier er 10 år gammel og har ikke været kigget på, i mellemtiden.

Med de få Bouvier vi har i Danmark, er grundlaget lidt tyndt. Derfor skal der nok ikke laves store ændringer. Men nogle punkter er ret oplagte. Blandt andet skudfølsomhed, kontakt og jagt, bør der ses på.  Et udvalg blev nedsat, bestående af Ann-Jeanet Olsen, Ditte Ruud og Palle Carlsen. Udvalget laver et oplæg til ændring af ønskeprofilen.

 

HD/AA registreringer

Allle avlshunde HD-fotograferes. De fleste AA-fotograferes også. Det foreslås, at alle avlshunde AA-fotograferes. Til orientering AA-fotograferes alle avlshunde i Belgien, Sverige og Finland. Et udvalg nedsattes, bestående af Ann-Jeanet Olsen, Anette Andreasen og Ditte Ruud. Udvalget laver en indstilling til KHKG, hvor grænsen er 1.

 

Hjemmeside/Bouvier Nyt, status

Det er frivilligt at abonnere på Bouvier Nyt. Ikke alle har PC og nogle ønsker et blad, hvor bouvie’n er i centrum. Derfor forbliver den som den er. Hjemmesiden er vores værktøj til at promovere vores race. Det er stedet hvor man kan hente, stort set, al Bouvier-relateret information. Her kan man kommunikere. Hundeposten skal indeholde alle informationer om aktiviteter og relevante artikler skal også i Hundeposten.

 

Pokaler

Alle typer pokaler blev gennemgået. Alle fortsætter, på nær en, hvor sponsoren har meldt fra.

 

Aktiviteter

Der blev udtrykt ønske om et fælles aktivitetsudvalg, på tværs af landet. Dette udvalg koordinerer alle aktiviteter. Dette sikrer et fælles ejerskab og motivation. Det sikrer også at nye tiltag ikke falder på gulvet. Et udvalg nedsattes, bestående af Ditte Ruud og Børge Puggaard Thomsen.

 

Øjenlysning af alle avlshunde

Vi ved, at Bouvie’n har en risiko for at få Cataract.

I 1985 blev det oplyst, af Bouvier Health Foundation, at i Holland er Bouvie’n den race der havde flest påviste glaucom (grøn stær).

Sygdommen opdages ikke før man øjenlyser sin hund. Eftersom den kan opstå før eller senere i en hunds liv og den er arvelig betinget, foreslås det, at alle avlshunde øjenlyses før parring.

Samme udvalg som tager sig af HD/AA problematikken, laver en indstilling.

 

Etik og moral – 3. kuldgentagelse

DKK har skærpet reglerne og har fulgt op på opdrætterne. Dog vil vi, i bouviegruppen, lave et oplæg til etiske regler for vores race.  Samme udvalg som tager sig af HD/AA -og øjenlysningsproblematikken, laver et oplæg.

 

Gravering af pokaler

Der blev spurgt om Bouvierfonden vil betale for indgravering af vandrepokaler. Svaret er nej.

 

Opdatering af hvalpelister

Det gælder for Bouvier Nyt, Hjemmesiden og Hundeposten. Opdrættere skal opdatere hver måned. Når hvalpene er fyldt 9 måneder, bliver de slettet af hvalpelisterne.

Tilbage...