Brugshunderesultater 2012

IPO2

Sted:Sch. kreds 82
Dommer: Helle Pries

Dato: 13. maj

Hund / Fører
A
B
C

Total

Bestået

Carmsom's Charming Cudjo
Ditte Ruud

89
71
77 udp.
237
Ja
IPO2

Sted: Boxerklubben Slangerup

Dato: 10. juni
Carmson’s Dante Dali
Carsten Thømming
72
90
83
245
Ja