Brugshunderesultater 2009

FP

Sted: Boxerklubben, Fyn

Dato: 3. – 5. april

Hund / Fører
Del A
Del B

Bestået
Carmson’s Dante Dali
Carsten Thømming
Bestået Bestået
Ja
BPB
Carmson’s Dante Dali
Carsten Thømming
89
Ja
BPAB

Carmson’s Dante Dali
Carsten Thømming

91
88
179
Ja

BPB

Sted: DCH Nivå

Dato: 5. Juni

Hund / Fører
A
B
C

Total

Bestået

Carmson's Charming Cudjo
Ditte Ruud

x
90
x
90
Ja

FP

Sted: ?

Dato: 7. Februar

Hund / Fører
Del A
Del B

Bestået

Excerno Pally Panda
Ella Laursen

Bestået Bestået
Ja

LP1

Sted: DKK kreds 10 (Vordingborg)

Dato: 20. Juni

Hund / Fører

Total

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

166
(max. 180)
Ja
1. pr.

LP1

Sted: DKK Vejle

Dato: 5. juli

Hund / Fører

Total

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

166
(max. 180)
Ja
1. pr.

LP1

Sted: DKK LP1 DM i Sabro

Dato: 29.aug. 2009

Hund / Fører

Total

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

135.5
(max. 180)
Ja
2. pr. (nr. 17)

LP1

Sted: DKK Næstved Stadion

Dato: 19.jul. 2009

Hund / Fører

Total

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

172.5
(max. 180)
Ja
1. pr. (nr. 2)

LP1

Sted: DKK Næstved Stadion

Dato: 18.jul. 2009

Hund / Fører

Total

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

160
(max. 180)
Ja
1. pr. (nr. 3)

FP

Sted: Boxerklubben

Dato: 8. nov.

Hund / Fører
Del A
Del B

Bestået

Rajfax Frosty Flake of Cheffie (Baffi) og Iben Fals

Bestået Bestået
Ja