Pointsystem – konkurrencehunde

Tilbage...

Generelt

Kun officielle konkurrencer tæller med. Deltagelse i udenlandske konkurrencer tæller ikke med (på grund af ensartethed i forbindelse med årets udstillingshunde). Deltagelse i diverse mesterskaber tæller udelukkende med såfremt de måtte være officielle, dvs. at resultatet registreres i hundens konkurrencebog.

Det er alene parrets individuelle resultater der tæller, dvs. at en placering som nr. 1 eller 2 til en konkurrence ikke indgår i beregningen da antallet af deltagere i de enkelte konkurrencer kan variere meget.

Hvem kan være med i Årskonkurrencerne

Kun medlemmer af Klubben for Hyrde-, Kvæg-, og Gårdhunde (i Bouvier-gruppen), kan optjene point, jf. dette pointsystem.

Oplysninger om deltagelse i konkurrencer

Det er op til den enkelte hundefører at meddele klubben (racerepræsentanten/suppleanten) hvilke konkurrencer der er stillet i, antal opnåede point, dato og arrangør. Resultatet vil samtidig hermed blive bragt i Bouvier-Nyt og på hjemmesiden. Alle der ønsker det kan endvidere modtage diplom for deltagelse i konkurrencer.

Beregning

For alle programmer gælder, at maksimumpoint i laveste klasser udgør 100%.

Da alle programmers sværhedsgrad stiger for hver klasse, vil procentresultatet opnået i hver klasse over den laveste blive ganget med 2,5%.

Titler/vandrepokaler

Der konkurreres om følgende titel og vandrepokal:

Årets IPO/BHP-Bouvier

Årets Begynder-Bouvier

Årets PH-Bouvier

Årets LP-Bouvier

Årets DCH-Bouvier

Årets Agility-Bouvier

Såfremt det måtte vise sig, at der er Bouviers i andre konkurrenceprogrammer som f.eks. redningshund m.v. vil disse kunne tilføjes dette pointsystem med samme beregningsmetode.

IPO

Der kan stilles til prøve/konkurrence i IPO1, IPO2 og IPO3/BHP1, BHP2 og BHP3. For alle klasser gælder det at maksimum point er 300.

PH (Politihundeforeningens programmer)

Der kan stilles til konkurrence i følgende klasser: PH-kåring maks. 110 point, PH-unghund maks. 180 point, PH-patrulje maks. 230 point, PH-kriminalklasse maks. 230 point PH vinderklasse 230.

Følgende konkurencer tæller ved bedømmelsen. Kåring, unghunde konkurrence 1 og 2, oprykningskonkurrence udtagelse til DM i politihundeforeningen og Politihundeforeningens DM og Officielle områdemesterskaber.

LP (DKK´s officielle lydighedsprøver)

Der kan stilles til konkurrence i LP1 maks. 180 point, LP2 maks. 220 point, LP3 maks. 280 point og LP-elite maks. 320 point.

DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening)

Der kan stilles til konkurrence i C-klassen maks. 150 point, B-klassen maks. 200 point, A-klassen maks. 300 point og Elite-klassen maks. 400 point.

Agility (alle officielle konkurrencer i Agility tæller med)

I agility gælder det at man jo får fejlpoint, derfor vil vi give point ud fra kvalitetsbedømmelsen med flg. skala:

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Vinderklasse

1. præmie

00,00 – 05,99 fejlpoint

3

6

9

12

2. præmie

06,00 – 15,99 fejlpoint

2

4

6

8

3. præmie

16,00 – 25,99 fejlpoint

1

2

3

4

Alternativt kan man lave en simpelt optælling af fejlpoint og dernæst gange med en koefficient som ved lydighed og i tilfælde af pointlighed er den sværeste klasse der tæller højest.


Ovenstående kvalitetsbedømmelse er taget fra DKK agilitreglementet

Tilbage...